Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry viettää 100-vuotisjuhlavuottaan. Maamme vanhin harrastajamusiikkijärjestö on perustettu 25.–26.9.1920 pidetyssä perustamiskokouksessa Tampereen työväentalolla, jonne työväenkuorojen ja -orkestereiden edustajat kokoontuivat ”työväenlaulun, työväensoiton kauniit ja suuret tulevaisuuden aatokset aivoissa askarrellen”.

Liiton 100-vuotisjuhlallisuudet käynnistyvät perustamispäivien kunniaksi 25.–26.9.2020, ja juhlavuotta vietetään aina syyskuuhun 2021 asti. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään myös STM 100 -konserttisarja, jonka konsertteja kuullaan liiton jäsenryhmien ja piirijärjestöjen järjestäminä koko juhlavuoden ajan ympäri Suomen.

Suomen Työväen Musiikkiliitolla on ollut 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnissä laaja historiahanke, jonka lopputuloksena julkaistaan niin liiton satavuotista taivalta kuin suomalaisen työväestön musiikkiharrastuksen ja työväenmusiikin historiaakin käsittelevä teos Hymni työlle – Suomen Työväen Musiikkiliitto ja työväen musiikkiharrastus 1920–2020. Työväenmusiikki ja työväen musiikkiharrastus nähdään teoksessa laajana käsitteenä, jolla on sekä poliittisia että muita kulttuurisia ulottuvuuksia. Työväen musiikkiharrastus ei ole toiminut Suomessa suljetussa tilassa, vaan se voidaan nähdä osana laajempaa suomalaista kulttuurihistoriaa ja suomalaisen identiteetin rakentumista. Historiateoksen kirjoittaja on historiantutkija (FM) Keijo Rantanen, ja teoksen julkaisee Lector Kustannus Oy. Historiikki julkaistaan 26.9.2020 Tampereella, Työväenmuseo Werstaalla.

Juhlavuosi huipentuu 24.–25.9.2021 vietettävään stm100-musiikkijuhla Tampereella. Musiikkijuhla kokoaa yhteen liiton jäsenkuoroja ja -orkestereita konsertoimaan ympäri Tamperetta. Musiikkijuhlan pääkonsertti pidetään Tampere-talon Isossa salissa 25.9.2021.

Suomen Työväen Musiikkiliiton 100-vuotisjuhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

***

Suomen Työväen Musiikkiliitto on valtakunnallinen musiikinharrastajien keskusjärjestö, joka yhdessä piirijärjestöjensä sekä jäsenkuorojensa ja -orkesteriensa kanssa tukee ja edistää musiikin harrastustoimintaa suomalaisten ja erityisesti suomalaisen työväestön keskuudessa sekä toimii kuorojen ja orkestereiden yhdyssiteenä.

Suomen Työväen Musiikkiliiton tärkein tavoite on edistää suomalaisten yhdenvertaista ja helposti saavutettavaa mahdollisuutta musiikin harrastamiseen esimerkiksi ikään, taitoihin, varallisuuteen tai muuhun taustaan katsomatta. Liitto kannustaa myös kaikenikäisiä uusia harrastajia musiikkiharrastuksen pariin, koska musiikin harrastaminen edistää tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Suomen Työväen Musiikkiliitto järjestää vuosittain Aitoon musiikkikurssit ja muuta musiikkikoulutusta, kustantaa kuoro- ja puhallinmusiikkia sekä oppimateriaalia, julkaisee Työväen Sävel -lehteä, järjestää musiikkijuhlia mm. yhteistyössä Pohjoismaisen Työväen Musiikkiliiton (NASOM) kanssa, tekee erilaisia yhteistyöprojekteja muiden musiikki- ja kulttuurijärjestöjen kanssa sekä toimii musiikinharrastajien edunvalvojana ja monipuolisena asiantuntija- ja palveluorganisaationa.


Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sanna-Mari Holma
sanna-mari.holma
p. 040 702 3470

puheenjohtaja Jaana Palanterä
jpalante
p. 040 575 4917

www.musiikkiliitto.fi/stm100

 

Tiedote pdf-muodossa