Valtioneuvosto asetti viime maaliskuussa koronaepidemian vuoksi kokoontumisrajoituksia, mistä syystä kuorojen ja orkestereiden toiminta on ollut tauolla tai hoidettu erityisjärjestelyin. Epidemiatilanne Suomessa on kesän aikana ollut rauhallinen, ja siksi myös viranomaisrajoituksia on lievennetty. Syyskauden alkaessa epidemia voi kuitenkin jälleen aktivoitua ja tautitilanne voi olla kovin erilainen eri paikkakunnilla.


Nykyisen tiedon mukaisesti uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen (THL).
Viime kädessä jokainen on vastuussa siitä, miten toimii kokoontumisten yhteydessä ja muutoin omassa elämässään. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa paljon yleisen tautitilanteen kehittymiseen huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.


Viranomaiset seuraavat tilannetta hyvin tarkasti ja voivat tarvittaessa muuttaa rajoituksia ja suosituksia lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi myös harrasteryhmiltä vaaditaan tarkkaa tilanteen seuraamista ja nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Harrasteryhmän tulee aina toimia maamme valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien määräysten ja suositusten rajoissa. Niin kauan, kuin rokotetta tai toimivaa lääkettä COVID-19-tautiin ei ole, sisältää kokoontuminen ja yhteismusisointi aina riskin. Viime kädessä lopullinen vastuu päätöksestä osallistua kuoron/orkesterin toimintaan on aina yksittäisellä laulajalla/soittajalla.


Me musiikkijärjestöjen edustajat seuraamme epidemiatilannetta aktiivisesti ja välitämme tietoa ja näkemyksiä harrastekentän toimijoiden päätöksenteon tueksi. Olemme koonneet tähän suosituksia, jotka toistuvat niin suomalaisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa ja asiantuntijalausunnoissa.


Kun ryhmä päättää aloittaa harjoittelun, tulisi huolehtia ainakin näistä seikoista:
• Harjoitus järjestetään tarpeeksi isossa tilassa, jotta turvavälit on mahdollista toteuttaa.
• Harjoitustila on hyvin ilmastoitu ja tauon aikana tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan.
• Harjoituksen aikana pidetään tarpeeksi isot turvavälit joka suuntaan, suositus vähintään 2 metriä.
• Ylläpidetään turvavälejä ja vältetään lähikontakteja myös ennen harjoitusta ja niiden jälkeen sekä tauoilla, esim. yhteisessä aulatilassa tai saniteettitiloissa.
• Mikäli kokoontumisiin tullaan julkisilla kulkuneuvoilla, olisi niissä hyvä käyttää suojamaskia varsinkin, jos paikkakunnalla on kohonnut tartuntariski ja maskin käytöstä on annettu suositus.
• Jos yskittää tai aivastuttaa (esim. astma- tai allergiaoireiden vuoksi), tulee poistua harjoitustilasta. Jos ei ehdi poistua, tulee yskiä kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.
• Pestään kädet tai käytetään käsidesinfiointiainetta harjoituksiin tultaessa ja niistä lähdettäessä.
• Vältetään fyysistä kontaktia kaikin tavoin.
• Jokainen käyttää harjoituksen aikana vain omia nuotteja, nuottitelineitä, soittimia ja muistiinpanovälineitä eikä lainaa niitä muille. Mikäli harjoituksessa käytetään tuoleja, jokainen käyttää/siirtää vain omaa tuoliaan.
• Pianoa tai muuta säestyssoitinta käyttää vain yksi nimetty henkilö (kuoronjohtaja/kapellimestari/muu harjoitusten vetäjä).
• Ei järjestetä yhteisiä väliaikatarjoiluja, vaan tarvittaessa jokaisella on omat eväät.


Harjoitukseen ei tule mennä, jos
• on minkäänlaisia hengitystieinfektion tai flunssan oireita.
• on viimeisen kahden viikon aikana ollut tekemisissä flunssaoireisen henkilön kanssa tai altistunut COVID-19-taudille.
• on ollut ulkomaanmatkalla ja saapunut Suomeen viimeisen kahden viikon aikana.
• tuntuu vähänkin epämiellyttävältä tai ahdistavalta tulla toisten kanssa samaan sisätilaan.


Kannattaa myös harkita, voitaisiinko
• harjoitukset pitää pienemmissä ryhmissä ja/tai jakaa niitä eri päiville.
• harjoitusten kestoa lyhentää.
• kokoukset ja muut järjestelyt hoitaa etäyhteydellä.
• harjoitukset pitää ulkotilassa niin kauan kuin sää sallii.
• käyttää hyväksi kevään poikkeustilanteessa opittuja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia, esim. yhdistäen etä- ja lähiharjoituksia.
• pitää ryhmä toimivana kehittämällä vaihtoehtoisia toimintamuotoja


Mahdollisessa konserttitilanteessa sekä yleisölle että esiintyjille on järjestettävä selkeät toiminta- ja turvallisuusohjeet, ja tilaisuudet tulee järjestää isoissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa, joissa tarvittavat turvavälit on mahdollista toteuttaa.


Mikäli henkilö päättää väliaikaisesti olla osallistumatta harrasteryhmän toimintaan koronaviruksen vuoksi, toivomme, että esteetön paluu ja osallistuminen ryhmän toimintaan olisi mahdollista hänelle jälleen siinä vaiheessa, kun epidemiatilanne rauhoittuu.


Yhteislaulanta ja -soitanta tuottavat harrastajille suurta iloa ja ylläpitävät hyvinvointia. Toivomme, että laulu ja soitto voivat jatkua tavalla tai toisella myös koronaepidemian aikana!


Toivotamme jäsenistöillemme hyvää terveyttä ja alkavaa syyskautta!


Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Elisa Huovinen, Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
Sanna Katajavuori, Sulasol ry
Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf

 

Linkit:

Valtioneuvosto

(Voimassa olevat rajoitukset ja niiden muutokset)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

(Ajankohtaista tietoa viruksesta)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

(Päivitetyt suositukset)

Suomen Teatterit ry

(Henkilöstön turvallisuusohjeet – orkesteri ja kuoro)

Euroopan Kuoroliitto (ECA)

(Tietopankki linkkeineen)

Koronavirus selkokielellä

(THL)