Kuorojen ja orkestereiden toiminta on joko hoidettu erityisjärjestelyin tai ollut tauolla siitä lähtien, kun valtioneuvosto asetti koronaepidemian vuoksi kokoontumisrajoituksia yli kymmenen hengen ryhmille. Kesäkuun alusta valtioneuvosto rajoittaa enää yli 50 henkilön kokoontumista, mistä syystä harrasteryhmät pohtivat, olisiko mahdollista ja turvallista aloittaa jälleen harjoitukset.

Moni harrastekentän toimija toivoo näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Suosituksia ja tarkkoja ohjeita erityisesti kuoro- tai orkesteritoiminnan osalta on kuitenkin mahdotonta antaa tilanteessa, jossa virusopin asiantuntijatkaan eivät vielä tiedä tarpeeksi taudin tartuttavuudesta. Monessa maassa kuitenkin kootaan näkemyksiä ja keskustellaan tilanteesta. Euroopan Kuoroliitto (ECA) on koonnut käytäntöjä ja suosituksia eri Euroopan maiden toimijoilta. Pohjois-Amerikassa pidettiin toukokuun alussa American Choral Directors Association (ACDA) ja The National Association of Teachers of Singing (NATS) järjestämä tilaisuus, jossa kuultiin asiantuntijoita liittyen koronavirukseen ja laulamiseen.

Niin kauan kuin rokotetta tai toimivaa lääkettä COVID-19-tautiin ei ole, sisältää tämän hetken tiedon valossa kokoontuminen ja yhteismusisointi aina riskin. Harrasteryhmän tulee aina toimia maamme valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien määräysten ja suositusten rajoissa.

Viime kädessä lopullinen vastuu päätöksestä osallistua kuoron / orkesterin toimintaan on aina yksittäisellä laulajalla / soittajalla.

Näemme kuitenkin tärkeänä, että mikäli henkilö päättää väliaikaisesti olla osallistumatta ryhmän toimintaan koronaviruksen vuoksi, esteetön paluu ja osallistuminen olisi mahdollista hänelle jälleen siinä vaiheessa, kun epidemiatilanne rauhoittuu.

Seuraamme epidemiatilanteen kehittymistä ja muutoksia viranomaisten suosituksissa aktiivisesti ja pyrimme päivittämään tilannekatsauksen elokuussa ennen syyskauden alkua. Suosittelemme myös, että poikkeustilanteen mukanaan tuomasta digiloikasta saadut myönteiset kokemukset hyödynnettäisiin jatkossa harrasteryhmien toiminnassa.

Toivotamme jäsenistöillemme hyvää kesäkautta, koronasta huolimatta!

Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Elisa Huovinen, Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
Sanna Katajavuori, Sulasol ry
Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf