Kansan Sivistysrahasto tukee vuosittain satojen suomalaisten kulttuuriharrastuksia ja opiskelua apurahoin. Vuoden 2019 apurahat ovat haettavissa elokuussa 2018.

Apurahoja myönnetään kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen. Rahasto tukee myös työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Apurahan hakijana voi toimia yksityinen henkilö, työryhmä tai yhteisö.

Suomen Työväen Musiikkiliitto hallinnoi Työväen Musiikkirahastoa. Sen tarkoituksena on edistää uuden musiikin luomista, musiikin opiskelua ja esittämistä, tutkimus- ja taltiointitoimintaa sekä työväen musiikkiharrastusta Työväen Musiikkiliiton toiminta-ajatuksen mukaisesti. Työväen Musiikkirahaston nimellisrahastot ovat S.B. Frederik ja Vendla Lundelinin rahasto sekä Frans Rauharinteen rahasto.

https://www.sivistysrahasto.fi/129-kansan-sivistysrahaston-apurahat-ovat-haettavissa-1.-31.8