Miten palvelemme suomalaisia laulajien ja soittajien yhteisöjä entistä paremmin, kestävämmin ja vaikuttavammin myös tulevaisuudessa? Tätä on pohdittu paitsi Sulasolin ja Suomen Työväen Musiikkiliiton (STM) omissa hallinnoissa, kuluneen vuoden aikana entistä aktiivisemmin myös liittojemme välisissä keskusteluissa. Keskusteluissa on alkanut muotoutua näkemys yhteisistä tavoitteista, joita kohti liittomme ottavat nyt ensimmäisen askeleen.

STM ja Sulasol julkistavat sopimuksen kumppanuudesta, jolla tavoitellaan entistä vaikuttavampaa toimintaa, elinvoimaista tulevaisuutta ja monipuolisia palveluita. Kumppanuus vie liittojemme pitkään jatkuneen yhteistyön uudelle tasolle edistääksemme entistä paremmin soittajien ja laulajien yhteisöjen toimintaedellytyksiä.

”Tämä on todella historiallinen hetki liitoillemme! Näin laajaa ja merkittävää yhteistyötä ei ole ennen koettu”, iloitsee Suomen Työväen Musiikkiliiton puheenjohtaja Jaana Palanterä. ”Molemmat liitot ovat jo toistasataa vuotta kulkeneet rinnakkaisia omia polkujaan kohti samaa päämäärää ja tehneet suurta työtä suomalaisen kuoro- ja orkesterimusiikin eteen”, kommentoi puolestaan Sulasolin puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen. ”On hienoa, että saamme vihdoin nämä polut kulkemaan lähempänä toisiaan, ja monilta osin jo muodostamaan yhteisen leveän kulkuväylän.”

Jäsenyhteisöillemme tarjotaan jatkossa muun muassa erilaisia jäsenetuja ja -alennuksia molempien liittojen puolesta. Kumppanuus käynnistetään tarjoamalla toukokuun alusta lähtien sekä Sulasolin että STM-musiikin nuottikustanteet jäsenhinnoilla molempien liittojen jäsenille. ”Jäsenistö saa nauttia kummankin liiton eduista jäsenhintaan, mikä on liittotasolla ainutlaatuista millä tahansa alalla”, kuvailee Jaana Palanterä STM:sta. Tulemme myös tiivistämään yhteistyötä entisestään esimerkiksi viestinnän ja erilaisten tapahtumien ja hankkeiden parissa.

Kumppanuus mahdollistaa myös tehokkaamman ja paremman edunvalvonnan sekä liittojemme asiantuntijuuden ja käytännön tuen laajemman hyödyntämisen erityyppisissä jäsenyhteisöissä – niin kuoroissa, orkestereissa, laulu- ja soitinyhtyeissä kuin vaikkapa lauluryhmissä ja yhteislauluorganisaatioissa. ”Se, että yhteistyötä tehdään nyt tiiviimmin ja määrätietoisemmin, ei voi olla tulevaisuudessa näkymättä erittäin positiivisina asioina jäsenillemme”, summaa Sulasolin Tomi-Pekka Niukkanen.

Kumppanuus on satunnaisen yhteistyön tai irrallisten tekojen sijaan pysyvä tapa toimia yhteisymmärryksessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toivomme tämän yhteisymmärryksen tavoittavan Sulasolin ja STM:n kaikki tasot ja johtavan aktiiviseen ja hedelmälliseen yhteiseloon keskusjärjestöistä aina jäsenyhdistyksiin asti.

STM:n ja Sulasolin kumppanuuden ei tarvitse olla vain kahden kauppa, vaan kutsumme mukaan myös muut alan organisaatiot. Uskomme, että kumppanuuden mukanaan tuoman yhteisymmärryksen ja tiiviin yhteistyön kautta saavutamme yhteisellä toimintakentällämme tuloksia, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa.

Lisätietoja:

Sanna-Mari Holma Aino Herranen 
toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja
Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry Sulasol ry
sanna-mari.holma(at)musiikkiliitto.fi aino.herranen(at)sulasol.fi
040 702 3470   050 562 8884