Pohjoismainen työväen musiikkiliitto (NASOM) tarjoaa matka-apurahoja johtajille.

Apuraha on tarkoitettu johtajille, jotka matkustavat oman kuoronsa/orkesterinsa kanssa Ruotsiin, Suomeen, Norjaan, Tanskaan tai Islantiin. Matkaan lähtevän kuoron/orkesterin on oltava joko Suomen Työväen Musiikkiliiton, Svenska Arbetarsångarförbundetin, Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbundin tai Norsk Sangerforbundin jäsen.

Apurahaa ei voi käyttää matkoihin hakijan omassa kotimaassa tai Pohjoismaiden ulkopuolella.

Apurahahakemuksen tekee joko johtaja itse tai matkaan lähtevä kuoro/orkesteri johtajan puolesta. Apurahaa voi saada maksimissaan 1 400 Tanskan kruunua (n. 190 euroa, 16.1.23 kurssilla).

Matkan tulee edistää pohjoismaista yhteistyötä kuorojen/orkesterien välillä (esim. yhteinen konsertti toisen kuoron/orkesterin/solistin kanssa tai osallistuminen musiikkifestivaaliin jossakin toisessa Pohjoismaassa).

Apuraha tulee käyttää matkakulujen (matkat, majoitus) kattamiseen. Kulut tulee todistaa kuittien avulla. Apuraha maksetaan vain esitettyä kuittia vastaan. Matka, johon apuraha käytetään, tulee tehdä hakuajan JÄLKEEN.

HAKUAIKA

Hakuaikoja on vuodessa kaksi: toukokuun loppu (päätös kesäkuussa) ja marraskuun loppu (päätös joulukuussa).

Nasom tulee myöntämään enintään neljä apurahaa / vuosi: kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Oikeudenmukaisuuden nimissä apurahat pyritään jakamaan tasaisesti eri jäsenmaidemme kesken. Kuoro tai orkesteri saa hakea apurahaa vain kerran vuodessa.

Jos hakemuksia tulee enemmän kuin mitä apurahoja voidaan myöntää, hallitus päättää apurahan jaosta. Jos hallituksen jäsenen oman kuoron/orkesterin johtaja hakee apurahaa tai jäsenen oma kuoro/orkesteri hakee sitä johtajalleen, kyseinen hallituksen jäsen ei saa osallistua saajan valintaan.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen nasom.info. Ensimmäisen apurahan hakuaika päättyy 31.5.2023.

MATKAN JÄLKEEN

Matkakertomus ja kuitit tulee lähettää Nasomille (nasom.info) viimeistään kolme kuukautta matkan jälkeen.

Kertomus julkaistaan Nasomin kotisivuilla/Facebookissa, jossa se toimii inspiraation lähteenä muille jäsenille.