Missio (toiminta‐ajatus)

Suomen Työväen Musiikkiliitto on avoin ja aktiivinen musiikinharrastajien valtakunnallinen keskusjärjestö, joka tukee ja kehittää jäsenistönsä musiikkiharrastusta, toimii kuorojen ja orkestereiden yhdyssiteenä sekä edistää suomalaisten, erityisesti suomalaisen työväestön musiikkiharrastustoimintaa.

Visio (tavoitetila)

Suomen Työväen Musiikkiliitto on maassamme tunnettu ja arvostettu järjestö, joka monipuolisen toimintansa kautta tarjoaa laadukkaita musiikinharrastusta tukevia palveluja, toimii alansa merkittävänä asiantuntijana sekä työskentelee musiikkiharrastustoiminnan tunnettuuden ja toimintaedellytysten lisäämiseksi myös laaja‐alaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Arvot

Suomen Työväen Musiikkiliiton keskeiset arvot ovat toiminnan avoimuus ja monipuolisuus, palvelujen korkeatasoisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä musiikin harrastamisen ilo.

Strategiset tavoitteet

Mission, vision ja arvojen toteuttamiseksi Suomen Työväen Musiikkiliitto
– kannustaa suomalaisia harrastamaan musiikkia ja liittymään mukaan kuorojen ja orkestereiden toimintaan tuoden esille musiikin harrastamisen iloa ja vaikutusta ihmisten hyvinvointiin
– luo kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja niin liiton toiminnan tukemiseksi kuin myös maamme musiikkiharrastuskulttuurin tunnettuuden, arvostuksen ja toimintaedellytysten edistämiseksi
– toimii jäsenistönsä luotettavana ja uudistuvana palveluorganisaationa sekä musiikkiharrastustoiminnan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa
– järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta kuoro‐ ja orkesteriharrastajille sekä kuoronjohtajille ja kapellimestareille eri puolilla Suomea
– kustantaa ja julkaisee uutta nuottimateriaalia kuorojen ja orkestereiden musiikillisen toiminnan edistämiseksi ja tukee näin myös suomalaisen musiikin sävellys‐ ja sovitustyötä
– yhdistää musiikinharrastajia järjestämällä musiikkijuhlia ja koordinoimalla muuta yhteistoimintaa
– viestii aktiivisesti monipuolisia tiedotuskanavia käyttäen niin jäsenkentässä kuin sen ulkopuolellakin
– tukee henkilökunnan ja luottamushenkilöiden ammattitaitoa ja osaamista laaja‐alaisen asiantuntijuuden takaamiseksi