STM:n jäsenryhmät ja piirijärjestöt voivat ilmoittaa konserttinsa osaksi STM 100 -konserttisarjaa.

Konserttitiedot ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen pääsee tästä linkistä. Jokaisesta konsertista täytetään oma lomake.

Ilmoitathan lomakkeella vain ryhmän/piirijärjestön järjestämät konsertit. Muiden tahojen järjestämiä konsertteja (joissa jäsenryhmät ovat esiintymässä) ei voida liittää osaksi juhlakonserttisarjaa. Mikäli kyseessä on yhteiskonsertti liittoon kuulumattoman ryhmän kanssa, varmistathan että kaikille osapuolille sopii konsertin liittäminen osaksi STM 100 -konserttisarjaa.

Lomakkeen kautta ilmoitetut konsertit lisätään STM 100 -konserttikalenteriin liiton internetsivuille sekä Työväen Sävel -lehden konserttikalenteriin. Konserteista tiedotetaan myös liiton Facebook-sivulla.

Ryhmät voivat käyttää liiton 100-vuotisjuhlalogoa julisteissa, käsiohjelmissa ja muissa painotuotteissa tai sähköisessä tiedotuksessa. Logon voi ladata täältä. Jäsenryhmiä / piirijärjestöjä pyydetään mainitsemaan konserttitiedotuksessa, että konsertti on osa Suomen Työväen Musiikkiliiton 100-vuotisjuhlakonserttisarjaa.

Liiton internetsivuilla on myös lista STM:n vuosien varrella kustantamista teoksista, joita ryhmät voivat ottaa juhlavuoden ohjemistoihin.

STM 100 -konserttisarja jatkuu syyskuuhun 2021 asti.