Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään 25.9.2021 klo 14 Tampereella, työväenmuseo Werstaan auditoriossa (os. Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere). Huom! Kokouspaikka vaihtunut kokouskutsussa ilmoitetusta. Liittokokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenryhmien yhteyshenkilöille.

Koronapandemiasta johtuen kokoukseen liittyy poikkeusjärjestelyjä.

ETÄOSALLISTUMINEN SUOSITELTAVAA
Koronatilanteen vuoksi etäosallistuminen kokoukseen on suositeltavaa. Etäosallistuminen toteutetaan Zoom-sovelluksella. Etäosallistumista varten kokousedustaja tarvitsee älylaitteen (älypuhelin/tabletti) tai tietokoneen kuva- ja ääniyhteydellä. Kuvayhteys tarvitaan osanottajien todentamisen vuoksi ja ääniyhteys kokouksen seuraamista ja kommentointia varten. Toimitamme kokousedustajille ohjeet Zoom-sovelluksen käytöstä kokousviikolla.

Mikäli kokousedustaja saapuu työväenmuseo Werstaalla pidettävään kokoukseen paikan päälle, tulee kokouksessa huomioida terveysturvallisuusohjeistus. Kokoustilassa tulee käyttää maskia sekä huolehtia turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta. Kokoustilassa on rajattu maksimihenkilömäärä terveysturvallisuussyistä, joten paikkoja ei voida taata muille kuin äänivaltaisille kokousedustajille. Suosittelemme kuitenkin myös äänivaltaisille kokousedustajille ensisijaisesti etäosallistumista.

ILMOITTAUTUMINEN
Kokousedustaja on ilmoitettava lähettämällä valtakirja liiton toimistoon joko skannattuna sähköpostitse os. info tai postitse os. Suomen Työväen Musiikkiliitto, Hämeenpuisto 33 B 26, 33200 Tampere. Valtakirjapohja on lähetetty kokouskutsun mukana.

Valtakirjan tulee olla perillä liiton toimistolla viimeistään torstaina 16.9.2021.

Huom! Mikäli varsinaisen edustajan sijasta kokoukseen tulee varaedustaja, on asiasta ilmoitettava STM:n toimistoon 23.9.2021 mennessä.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja liittokokouksesta saa STM:n toimistosta: info, p. 040 702 3470 tai 050 414 3442.