Uutiset

Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry viettää 100-vuotisjuhlavuottaan. Maamme vanhin harrastajamusiikkijärjestö on perustettu 25.–26.9.1920 pidetyssä perustamiskokouksessa Tampereen työväentalolla, jonne työväenkuorojen ja -orkestereiden edustajat kokoontuivat ”työväenlaulun, työväensoiton kauniit ja suuret tulevaisuuden aatokset aivoissa askarrellen”.

Liiton 100-vuotisjuhlallisuudet käynnistyvät perustamispäivien kunniaksi 25.–26.9.2020, ja juhlavuotta vietetään aina syyskuuhun 2021 asti. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään myös STM 100 -konserttisarja, jonka konsertteja kuullaan liiton jäsenryhmien ja piirijärjestöjen järjestäminä koko juhlavuoden ajan ympäri Suomen.

Suomen Työväen Musiikkiliitolla on ollut 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnissä laaja historiahanke, jonka lopputuloksena julkaistaan niin liiton satavuotista taivalta kuin suomalaisen työväestön musiikkiharrastuksen ja työväenmusiikin historiaakin käsittelevä teos Hymni työlle – Suomen Työväen Musiikkiliitto ja työväen musiikkiharrastus 1920–2020. Työväenmusiikki ja työväen musiikkiharrastus nähdään teoksessa laajana käsitteenä, jolla on sekä poliittisia että muita kulttuurisia ulottuvuuksia. Työväen musiikkiharrastus ei ole toiminut Suomessa suljetussa tilassa, vaan se voidaan nähdä osana laajempaa suomalaista kulttuurihistoriaa ja suomalaisen identiteetin rakentumista. Historiateoksen kirjoittaja on historiantutkija (FM) Keijo Rantanen, ja teoksen julkaisee Lector Kustannus Oy. Historiikki julkaistaan 26.9.2020 Tampereella, Työväenmuseo Werstaalla.

Juhlavuosi huipentuu 24.–25.9.2021 vietettävään STM 100 -musiikkijuhlaan Tampereella. Musiikkijuhla kokoaa yhteen liiton jäsenkuoroja ja -orkestereita konsertoimaan ympäri Tamperetta. Musiikkijuhlan pääkonsertti pidetään Tampere-talon Isossa salissa 25.9.2021.

Suomen Työväen Musiikkiliiton 100-vuotisjuhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

***

Suomen Työväen Musiikkiliitto on valtakunnallinen musiikinharrastajien keskusjärjestö, joka yhdessä piirijärjestöjensä sekä jäsenkuorojensa ja -orkesteriensa kanssa tukee ja edistää musiikin harrastustoimintaa suomalaisten ja erityisesti suomalaisen työväestön keskuudessa sekä toimii kuorojen ja orkestereiden yhdyssiteenä.

Suomen Työväen Musiikkiliiton tärkein tavoite on edistää suomalaisten yhdenvertaista ja helposti saavutettavaa mahdollisuutta musiikin harrastamiseen esimerkiksi ikään, taitoihin, varallisuuteen tai muuhun taustaan katsomatta. Liitto kannustaa myös kaikenikäisiä uusia harrastajia musiikkiharrastuksen pariin, koska musiikin harrastaminen edistää tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Suomen Työväen Musiikkiliitto järjestää vuosittain Aitoon musiikkikurssit ja muuta musiikkikoulutusta, kustantaa kuoro- ja puhallinmusiikkia sekä oppimateriaalia, julkaisee Työväen Sävel -lehteä, järjestää musiikkijuhlia mm. yhteistyössä Pohjoismaisen Työväen Musiikkiliiton (NASOM) kanssa, tekee erilaisia yhteistyöprojekteja muiden musiikki- ja kulttuurijärjestöjen kanssa sekä toimii musiikinharrastajien edunvalvojana ja monipuolisena asiantuntija- ja palveluorganisaationa.


Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sanna-Mari Holma
sanna-mari.holma
p. 040 702 3470

puheenjohtaja Jaana Palanterä
jpalante
p. 040 575 4917

www.musiikkiliitto.fi/stm100

 

Tiedote pdf-muodossa

Valtioneuvosto asetti viime maaliskuussa koronaepidemian vuoksi kokoontumisrajoituksia, mistä syystä kuorojen ja orkestereiden toiminta on ollut tauolla tai hoidettu erityisjärjestelyin. Epidemiatilanne Suomessa on kesän aikana ollut rauhallinen, ja siksi myös viranomaisrajoituksia on lievennetty. Syyskauden alkaessa epidemia voi kuitenkin jälleen aktivoitua ja tautitilanne voi olla kovin erilainen eri paikkakunnilla.


Nykyisen tiedon mukaisesti uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen (THL).
Viime kädessä jokainen on vastuussa siitä, miten toimii kokoontumisten yhteydessä ja muutoin omassa elämässään. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa paljon yleisen tautitilanteen kehittymiseen huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.


Viranomaiset seuraavat tilannetta hyvin tarkasti ja voivat tarvittaessa muuttaa rajoituksia ja suosituksia lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi myös harrasteryhmiltä vaaditaan tarkkaa tilanteen seuraamista ja nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Harrasteryhmän tulee aina toimia maamme valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien määräysten ja suositusten rajoissa. Niin kauan, kuin rokotetta tai toimivaa lääkettä COVID-19-tautiin ei ole, sisältää kokoontuminen ja yhteismusisointi aina riskin. Viime kädessä lopullinen vastuu päätöksestä osallistua kuoron/orkesterin toimintaan on aina yksittäisellä laulajalla/soittajalla.


Me musiikkijärjestöjen edustajat seuraamme epidemiatilannetta aktiivisesti ja välitämme tietoa ja näkemyksiä harrastekentän toimijoiden päätöksenteon tueksi. Olemme koonneet tähän suosituksia, jotka toistuvat niin suomalaisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa ja asiantuntijalausunnoissa.


Kun ryhmä päättää aloittaa harjoittelun, tulisi huolehtia ainakin näistä seikoista:
• Harjoitus järjestetään tarpeeksi isossa tilassa, jotta turvavälit on mahdollista toteuttaa.
• Harjoitustila on hyvin ilmastoitu ja tauon aikana tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan.
• Harjoituksen aikana pidetään tarpeeksi isot turvavälit joka suuntaan, suositus vähintään 2 metriä.
• Ylläpidetään turvavälejä ja vältetään lähikontakteja myös ennen harjoitusta ja niiden jälkeen sekä tauoilla, esim. yhteisessä aulatilassa tai saniteettitiloissa.
• Mikäli kokoontumisiin tullaan julkisilla kulkuneuvoilla, olisi niissä hyvä käyttää suojamaskia varsinkin, jos paikkakunnalla on kohonnut tartuntariski ja maskin käytöstä on annettu suositus.
• Jos yskittää tai aivastuttaa (esim. astma- tai allergiaoireiden vuoksi), tulee poistua harjoitustilasta. Jos ei ehdi poistua, tulee yskiä kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.
• Pestään kädet tai käytetään käsidesinfiointiainetta harjoituksiin tultaessa ja niistä lähdettäessä.
• Vältetään fyysistä kontaktia kaikin tavoin.
• Jokainen käyttää harjoituksen aikana vain omia nuotteja, nuottitelineitä, soittimia ja muistiinpanovälineitä eikä lainaa niitä muille. Mikäli harjoituksessa käytetään tuoleja, jokainen käyttää/siirtää vain omaa tuoliaan.
• Pianoa tai muuta säestyssoitinta käyttää vain yksi nimetty henkilö (kuoronjohtaja/kapellimestari/muu harjoitusten vetäjä).
• Ei järjestetä yhteisiä väliaikatarjoiluja, vaan tarvittaessa jokaisella on omat eväät.


Harjoitukseen ei tule mennä, jos
• on minkäänlaisia hengitystieinfektion tai flunssan oireita.
• on viimeisen kahden viikon aikana ollut tekemisissä flunssaoireisen henkilön kanssa tai altistunut COVID-19-taudille.
• on ollut ulkomaanmatkalla ja saapunut Suomeen viimeisen kahden viikon aikana.
• tuntuu vähänkin epämiellyttävältä tai ahdistavalta tulla toisten kanssa samaan sisätilaan.


Kannattaa myös harkita, voitaisiinko
• harjoitukset pitää pienemmissä ryhmissä ja/tai jakaa niitä eri päiville.
• harjoitusten kestoa lyhentää.
• kokoukset ja muut järjestelyt hoitaa etäyhteydellä.
• harjoitukset pitää ulkotilassa niin kauan kuin sää sallii.
• käyttää hyväksi kevään poikkeustilanteessa opittuja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia, esim. yhdistäen etä- ja lähiharjoituksia.
• pitää ryhmä toimivana kehittämällä vaihtoehtoisia toimintamuotoja


Mahdollisessa konserttitilanteessa sekä yleisölle että esiintyjille on järjestettävä selkeät toiminta- ja turvallisuusohjeet, ja tilaisuudet tulee järjestää isoissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa, joissa tarvittavat turvavälit on mahdollista toteuttaa.


Mikäli henkilö päättää väliaikaisesti olla osallistumatta harrasteryhmän toimintaan koronaviruksen vuoksi, toivomme, että esteetön paluu ja osallistuminen ryhmän toimintaan olisi mahdollista hänelle jälleen siinä vaiheessa, kun epidemiatilanne rauhoittuu.


Yhteislaulanta ja -soitanta tuottavat harrastajille suurta iloa ja ylläpitävät hyvinvointia. Toivomme, että laulu ja soitto voivat jatkua tavalla tai toisella myös koronaepidemian aikana!


Toivotamme jäsenistöillemme hyvää terveyttä ja alkavaa syyskautta!


Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Elisa Huovinen, Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
Sanna Katajavuori, Sulasol ry
Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf

 

Linkit:

Valtioneuvosto

(Voimassa olevat rajoitukset ja niiden muutokset)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

(Ajankohtaista tietoa viruksesta)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

(Päivitetyt suositukset)

Suomen Teatterit ry

(Henkilöstön turvallisuusohjeet – orkesteri ja kuoro)

Euroopan Kuoroliitto (ECA)

(Tietopankki linkkeineen)

Koronavirus selkokielellä

(THL)

Koronavirusepidemian huonon ennustettavuuden sekä liiton jäsenkuorojen ja -orkesterien pitkän harjoitustauon vuoksi ensi syyskuulle kaavailtu STM 100 -musiikkijuhla on päätetty siirtää vuodella eteenpäin. Musiikkijuhla järjestetään 24.–25.9.2021 Tampereella.

Musiikkijuhlan ohjelma pysyy näillä näkymin pääsääntöisesti ennallaan. Luvassa on konsertteja ja esiintymisiä ympäri Tamperetta, mm. kauppakeskuksissa ja kulttuuritalo Laikussa. STM 100 -juhlakonsertti kuullaan la 25.9. klo 17 Tampere-talon Isossa salissa.

Juhlavuotta ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan siirretty, vaan juhlat vain jatkuvat entistä pitempään! Liiton järjestämä juhlavuoden virallinen ohjelma käynnistyy 100-vuotissyntymäpäivänä la 26.9.2020 liiton satavuotista historiaa sekä työväen musiikkiharrastuksen historiaa käsittelevän historiikkiteoksen julkistuksella, ja juhlavuosi huipentuu siis vuotta myöhemmin järjestettävään musiikkijuhlaan. STM 100 -juhlavuotta vietetään siten aina liiton 101-vuotissyntymäpäivään asti!

Myös liiton jäsenryhmät ja piirijärjestöt järjestävät STM 100 -aiheisia konsertteja ja muita tilaisuuksia aina syyskuuhun 2021 asti.

Tervetuloa mukaan juhlimaan 100-vuotiasta Suomen Työväen Musiikkiliittoa!

Lisätietoja:

Suomen Työväen Musiikkiliiton toimisto, p. 010 322 6644, info
toiminnanjohtaja Sanna-Mari Holma, sanna-mari.holma

Kuorojen ja orkestereiden toiminta on joko hoidettu erityisjärjestelyin tai ollut tauolla siitä lähtien, kun valtioneuvosto asetti koronaepidemian vuoksi kokoontumisrajoituksia yli kymmenen hengen ryhmille. Kesäkuun alusta valtioneuvosto rajoittaa enää yli 50 henkilön kokoontumista, mistä syystä harrasteryhmät pohtivat, olisiko mahdollista ja turvallista aloittaa jälleen harjoitukset.

Moni harrastekentän toimija toivoo näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Suosituksia ja tarkkoja ohjeita erityisesti kuoro- tai orkesteritoiminnan osalta on kuitenkin mahdotonta antaa tilanteessa, jossa virusopin asiantuntijatkaan eivät vielä tiedä tarpeeksi taudin tartuttavuudesta. Monessa maassa kuitenkin kootaan näkemyksiä ja keskustellaan tilanteesta. Euroopan Kuoroliitto (ECA) on koonnut käytäntöjä ja suosituksia eri Euroopan maiden toimijoilta. Pohjois-Amerikassa pidettiin toukokuun alussa American Choral Directors Association (ACDA) ja The National Association of Teachers of Singing (NATS) järjestämä tilaisuus, jossa kuultiin asiantuntijoita liittyen koronavirukseen ja laulamiseen.

Niin kauan kuin rokotetta tai toimivaa lääkettä COVID-19-tautiin ei ole, sisältää tämän hetken tiedon valossa kokoontuminen ja yhteismusisointi aina riskin. Harrasteryhmän tulee aina toimia maamme valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien määräysten ja suositusten rajoissa.

Viime kädessä lopullinen vastuu päätöksestä osallistua kuoron / orkesterin toimintaan on aina yksittäisellä laulajalla / soittajalla.

Näemme kuitenkin tärkeänä, että mikäli henkilö päättää väliaikaisesti olla osallistumatta ryhmän toimintaan koronaviruksen vuoksi, esteetön paluu ja osallistuminen olisi mahdollista hänelle jälleen siinä vaiheessa, kun epidemiatilanne rauhoittuu.

Seuraamme epidemiatilanteen kehittymistä ja muutoksia viranomaisten suosituksissa aktiivisesti ja pyrimme päivittämään tilannekatsauksen elokuussa ennen syyskauden alkua. Suosittelemme myös, että poikkeustilanteen mukanaan tuomasta digiloikasta saadut myönteiset kokemukset hyödynnettäisiin jatkossa harrasteryhmien toiminnassa.

Toivotamme jäsenistöillemme hyvää kesäkautta, koronasta huolimatta!

Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Elisa Huovinen, Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
Sanna Katajavuori, Sulasol ry
Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf

Kuoromme on vuonna 1946 perustettu n. 25 laulajan aktiivinen mieskuoro.

Kuoron taiteellinen toiminta koostuu kerran viikossa pidettävistä harjoituksista, konserteista ja pienryhmätoiminnasta. Ohjelmistossaan kuoro pyrkii mahdollisimman suureen monipuolisuuteen. Klassinen mieskuoromusiikki ja työväenlaulut muodostavat ohjelmiston kivijalan. Näiden lisäksi kuoro esittää säännöllisesti myös viihdemusiikkia.

Yhteistyö muiden nokialaisten musiikkipiirien kanssa on tuottanut useita nautittavia yhteiskonsertteja. Kuoro on palkittu vuosikymmenten aikana useilla kotimaisilla ja ulkomaisilla palkinnoilla.

Kuoronjohtajamme siirtyessä eteenpäin kohti uusia haasteita tarvitsemme uuden johtajan syksyllä 2020. Jos olet valmis astumaan kuoromme eteen ja johtamaan meidät uudelle vuosikymmenelle, niin ota yhteyttä 30.5.2020 mennessä.

Lisätietoja antaa kuoron puheenjohtaja Markku Ahonen, kmahonen(at)elisanet.fi tai 0400 649935.

Kuoron internetsivut: www.nokiantyovaenmieskuoro.yhdistysavain.fi