KSR:n Työväen musiikkirahaston apurahat ovat jälleen haettavissa. Rahastosta tuetaan mm. sävellystyötä, musiikin esittämistä, opiskelua, tutkimusta ja taltiointia.

Hakemus tehdään KSR:n internetsivujen (www.sivistysrahasto.fi) hakusovelluksessa, minkä jälkeen hakemus tulee vielä tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa Kansan Sivistysrahastolle (Kansan Sivistysrahasto, Siltasaarenkatu 6, 00530 Helsinki) 31.12.2013 mennessä. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileimalla lähetetty apurahahakemus otetaan käsittelyyn, ulkomailta lähetettävien hakemusten tulee olla säätiöllä viimeiseen hakupäivään mennessä. KSR:n toimistolla hakemuksia otetaan vastaan 30.12.2013 klo 16 saakka.

Lisätiedot ja hakulomake löytyvät säätiön internetsivuilta, joilla myös julkistetaan jaetut apurahat huhtikuun 2014 loppuun mennessä.