Työväen Sivistysliitto TSL järjestää vuoden mittaan useita avoimia koulutuksia, jotka on kohdennettu erityisesti TSL:n jäsenjärjestöjen jäsenille. Koulutukset ovat siten myös STM:n jäsenkuorojen ja -orkestereiden hyödynnettävissä! Lisätietoja koulutuksista ja linkit ilmoittautumislomakkeisiin löytyy osoitteesta https://www.tsl.fi/koulutus/avoimet-koulutukset.html

Yhdistyksen digiosaaminen -työpajapäivä

Aika: 16.3.2024 klo 10.00–16.00
Paikka: Scandic Koskipuisto, Tampere

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat olla kehittämässä yhdistyksensä digitaalista toimintaa.

Yhdistystoiminta jatkaa digitalisoitumistaan. Tiedon saavutettavuus, etäosallistuminen, vaalit ja monet muut asiat hoituvat myös verkon yli. Järjestöosaajat-kokonaisuuteen kuuluvissa työpajakoulutuksissa tutustutaan tietoturvallisempiin, tehokkaampiin ja saavutettavampiin tapoihin toimia yhdistyksen arjessa. Osallistujamäärästä riippuen päivässä on useita rinnakkaisia työpajoja, joista osallistujat voivat valita tarpeellisimmat.

Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa kuvata pilvipalveluiden merkitystä yhdistyksen tietosuojalle sekä tiedonvälittymiselle.
Osallistuja osaa käyttää tekoälyä yhdistyksen jokapäiväisessä toiminnassa.
Osallistuja osaa hyödyntää erilaisia viestintävälineitä kokouskäytössä.

Kouluttaja Mika Ukkonen.

Kurssin hinta on 135€ / osallistuja. Hinta pitää sisällään opetuksen ja ruokailut kurssipäivän aikana.

Järjestöt planeettaa pelastamassa -työpajapäivä

Aika: 14.9.2024 klo 10.00-16.00
Paikka: Helsinki

Kurssilla tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri aloilla. Erityisesti kiinnitetään huomiota keinoihin, joilla järjestötoiminnassa voidaan sopeutua ilmastonmuutoksen sekä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita kanavoidaan toivon vahvistamiseen ja toimintaan. Kurssi antaa uutta intoa ja merkitystä järjestötoiminnalle. 
 
Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa kuvata miten järjestötoiminnalla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen.
Osallistuja osaa kuvata miten järjestötoiminnalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.
Osallistuja osaa kanavoida järjestötoiminnan keinoin ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita toivoon ja toimintaan.

Kurssin hinta on 135€ / osallistuja. Hinta pitää sisällään opetuksen ja tarjoilut kurssipäivän aikana.

Häirintäyhdyshenkilö ja turvallinen tila -verkkokoulutus

Aika: 5.11.2024 klo 9.30–11.00
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa

Koulutuksessa käsitellään häirintää ja epäasiallista toimintaa tilaisuuksissa, turvallisen tilan periaatteita ja yhdenvertaisuutta sekä niiden huomioimista tilaisuuksien järjestämisessä sekä toimintatapoja häirintätilanteissa. Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat toimia tilaisuuksien häirintäyhdyshenkilöinä sekä läpikäydä siihen liittyviä ohjeistuksia tilaisuuksissa. 

Koulutus on suunnattu kaikille tilaisuuksien järjestämisen parissa toimiville. Kouluttajana toimii Inari Juntumaa. Koulutus maksaa 20 € / osallistuja. 

Osaamistavoitteet
Osallistujat osaavat keskusteluttaa turvallisen tilan periaatteista.
Osallistujat osaavat tunnistaa häirintätilanteet.
Osallistujat osaavat tukea häirintätilanteen osallisia.

Vapaaehtoisjohtaminen -työpajapäivä

Aika: 9.11.2024 klo 10.00-16.00
Paikka: Helsinki

Koulutus on tarkoitettu kaikille, joka haluavat olla kehittämässä yhdistyksestään innostavaa ja vaikuttavaa yhdistystä.

Vapaaehtoiset ovat järjestön aarre ja voimavara, imagon säteilevä lisä, uskottava elementti. Järjestöosaajat-kokonaisuuteen kuuluvissa työpajakoulutuksissa tutustutaan vapaaehtoisten johtamiseen, jotta vapaaehtoiset viihtyvät toiminnassa ja saavat järjestön kukoistamaan. Osallistujamäärästä riippuen päivässä on useita rinnakkaisia työpajoja, joista osallistujat voivat valita tarpeellisimmat.

Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa tunnistaa vapaaehtoistoimijat erilaisine osaamisineen ja kiinnostuksineen.
Osallistuja osaa motivoida ja huomioida vapaaehtoisia.
Osallistuja osaa hahmottaa yhdistyksen tarkoituksen ja valita niitä edistävät toimenpiteet.

Kurssin hinta on 135€ / osallistuja. Hinta pitää sisällään opetuksen ja ruokailut kurssipäivän aikana.