Aiemmin Työväen Sivistys Liitolta haettu tuki jaetaan STM:n toimiston kautta vuoden 2016 alusta alkaen.

Vuoden 2020 TSL-tuki on haettavissa 3.–27.10.2019.

Hakuohjeet

Kurssitukea voi hakea kurssimuotoiseen koulutustoimintaan. Kurssi on suunniteltu opinnollinen tapahtuma, jossa tietty ryhmä opiskelijoita perehtyy kouluttajan johdolla opiskeltavaan aiheeseen. Kurssille määritellään kurssisisältö ja oppimistavoitteet. Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 vähintään 15-vuotiasta osallistujaa. Kurssituki on tarkoitettu ryhmäopetukseen. Kurssin voi toteuttaa lähi- ja/tai verkko-opintoina. Kurssi voi olla kestoltaan yhden tunnin, päivän tai useita päiviä. Opetustunnin kesto on 45 minuuttia.

Tukea haetaan täyttämällä hakulomake (linkki sivun alareunassa). Hakemuksessa kysytään kurssin tietoja, esimerkiksi opetustuntien määrää, kouluttajaa, kurssin ajankohtaa ja kestoa sekä oppimistavoitteita ja kurssin kuluja. Opetustunteihin ei kuulu konsertit, esiintymiset tai opetuksen suunnittelu.

Jokaisella kurssilla ja siihen kuuluvalla tunnilla tulisi olla jokin oppimistavoite. Oppimistavoitteilla tarkoitetaan asioita ja taitoja, joita on tarkoitus oppia. Näitä voivat olla muun muassa sointi, fraseeraus, intonaatio, mitä milläkin kohtaa on tarkoitus oppia. Yksittäisen kappaleen opettelu tai konsertti ei itsenään ole oppimistavoite.

Kurssituen määrä on 10–26 € / tunti, kuitenkin maksimissaan puolet kuluista (eli kuluja pitää olla 20 euroa 10 euron tukeen). Tuen enimmäismäärä (opetustuntien määrä ja tuntihinta) päätetään hakemuksen perusteella. Lopullinen tuki määräytyy kurssin jälkeen tehtävän raportin perusteella. Kurssit pitää raportoida viimeistään kaksi (2) kuukautta kurssin päättymisen jälkeen, poikkeuksena marras-joulukuussa päättyvät kurssit, jotka pitää raportoida vuoden loppuun mennessä. Raportointiohjeet löytyvät täältä.

Kurssitukea myönnetään kouluttajan palkkioihin ja sosiaaliturvamaksuihin, matkakuluihin, päivärahoihin ja majoituskustannuksiin, osallistujien matkakustannuksiin, kurssista aiheutuviin ilmoitus- ja monistuskuluihin, opetusvälinevuokriin, opetustilavuokriin ja opetusmateriaaliin. Kaikista kustannuksista tulee löytyä tositteet kurssin järjestäjän kirjanpidosta.

Kurssitukea ei myönnetä kurssijärjestäjän kiinteisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi vakituisen henkilökunnan palkkoihin tai tilavuokriin. Kurssitukea ei myönnetä myöskään yhdistystoiminnan kuluihin, kuten jäsenmaksuihin, taloushallinnon kuluihin tms. Konserttikulut (tilavuokrat, markkinointikulut, esiintymispalkkiot) eivät myöskään ole hyväksyttäviä kuluja, koska konsertteja ja esiintymisiä ei lasketa mukaan kurssitunteihin.

Kurssitukea ei voi käyttää opetustunteihin, joihin ryhmä saa muuta kohdennettua julkista tukea (esim. tukea joltain toiselta opintokeskukselta) tai jotka kuuluvat kansalais-/työväenopiston tms. oppilaitoksen opetusohjelmaan.

Jäsenryhmä voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

TSL-kurssituki on valtion myöntämää tukea, jonka käyttöä valvotaan. Tuki ohjataan laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan. Kurssien järjestäjiltä ja/tai osanottajilta saatetaan pyytää kurssin raportoinnin jälkeen lisätietoja esim. oppimistavoitteiden toteutumisesta.

 

HAKULOMAKKEESEEN PÄÄSET TÄSTÄ