Suomen Työväen Musiikkiliiton tapahtumissa ja toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteiden noudattaminen takaa sen, että kaikilla on liiton tapahtumissa, tilaisuuksissa ja toimistolla hyvä olla.

Jos koet, että jossakin musiikkiliiton tilaisuudessa on toimittu näiden periaatteiden vastaisesti, voit lähettää meille palautetta sähköpostitse tai ottaa yhteyttä puhelimitse. Mikäli tapahtumalla on erikseen valittu häirintäyhdyshenkilö, voit ilmoittaa tapahtuneesta myös hänelle suoraan paikan päällä.

STM:n turvallisemman tilan periaatteet

 • Kohtele toisia ystävällisesti, kunnioittavasti ja avoimin mielin. Kunnioita jokaisen erilaisuutta, mielipiteitä ja ihmisarvoa.
 • Pyri omalla toiminnallasi ylläpitämään positiivista ilmapiiriä.
 • Jos epähuomiossa loukkaat toista, pyydä aidosti anteeksi ja ota tapahtuneesta opiksesi.
 • Älä tee oletuksia toisen sukupuolesta, kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta, toimintakyvystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista näkemyksistä, taustoista tai mistään muusta vastaavasta ominaisuudesta.
 • Älä myöskään tee oletuksia toisen etnisyyden, iän, ulkonäön, terveyden, toimintakyvyn tai muiden vastaavien ominaisuuksien pohjalta.
 • Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi. Älä käytä nolaavaa, halventavaa, stereotypisoivaa tai toiseuttavaa kieltä.
 • Emme suvaitse syrjimistä, kiusaamista, vihapuhetta taikka rasistista, seksististä, ahdasmielistä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä.
 • Jokaisella on oikeus omaan fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteensa.
 • Ei tarkoittaa ei. Lopeta, jos toinen niin pyytää. Älä pakota ketään mihinkään. Jokaisella on oikeus poistua epämukavaksi kokemastaan tilanteesta.
 • Kunnioita jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin, äläkä kyseenalaista syitä tähän.
 • Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Pidä luottamukselliset asiat luottamuksellisina.
 • Jos havaitset epäasiallista toimintaa, pyri puuttumaan siihen. Jos itse koet olosi uhatuksi, älä epäröi ilmoittaa asiasta STM:n henkilökunnalle tai tapahtuman järjestäjille.
 • Mikäli tapahtumalla on erikseen valittu häirintäyhdyshenkilö, voit ilmoittaa tapahtuneesta myös hänelle suoraan paikan päällä. Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi tapahtumapaikalta.
 • Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.